Dịch vụ pháp lý Hành chính

Dịch vụ pháp lý hành chính được cung cấp bởi các Luật sư hành nghề chuyên nghiệp trong phạm vi liên quan tới hoạt động quản lý trật tự hành chính của cơ quan công quyền, như xuất nhập cảnh, tư pháp, cư trú, quốc tịch, ... Các Luật sư cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này sẽ giúp khách hàng các vấn đề như tư vấn pháp lý hành chính, đại diện xin chấp thuận hoặc giải trình với cơ quan hành chính về các giấy tờ tài liệu xin được cấp của công dân.

Top