Dịch vụ pháp lý

 Dịch vụ pháp lý là gì?

Dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi các Luật sư hành nghề chuyên nghiệp nhằm giải quyết hoặc cung cấp các giải pháp pháp lý đối với các vấn đề phát sinh từ mọi hoạt động của đời sống cá nhân, tổ chức trong xã hội. Dịch vụ pháp lý của Luật sư tựu chung được thể hiện ở 4 khía cạnh: Dịch vụ pháp lý cho lĩnh vực Kinh doanh, Dịch vụ pháp lý cho các khía cạnh Dân sự, Dịch vụ pháp lý về Quản lý trật tự Hành chính và Dịch vụ pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề Tranh chấp về hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý Dân sự

Dịch vụ pháp lý dân sự được cung cấp bởi các Luật sư hành nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực dân sự bao gồm như Đất đai nhà ở, Hôn nhân gia đình, Thừa kế - di chúc, Hợp đồng dân sự, Mua bán tài sản, ... Dịch vụ pháp lý dân sự của Luật sư thường giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan với các quyền tài sản và nhân thân thuộc về cá nhân, là những yếu tố trực tiếp liên quan tới cuộc sống thường nhật của mỗi người.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý Dân sự

Dịch vụ pháp lý Hành chính

Dịch vụ pháp lý hành chính được cung cấp bởi các Luật sư hành nghề chuyên nghiệp trong phạm vi liên quan tới hoạt động quản lý trật tự hành chính của cơ quan công quyền, như xuất nhập cảnh, tư pháp, cư trú, quốc tịch, ... Các Luật sư cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này sẽ giúp khách hàng các vấn đề như tư vấn pháp lý hành chính, đại diện xin chấp thuận hoặc giải trình với cơ quan hành chính về các giấy tờ tài liệu xin được cấp của công dân.

Dịch vụ pháp lý Kinh doanh

 

Dịch vụ pháp lý Kinh doanh được cung cấp bởi các Luật sư hành nghề chuyên nghiệp liên quan tới hoạt động Kinh doanh - Thương mại - Đầu tư của Doanh nghiệp như: Tài chính, Bất động sản, Xây dựng, May mặc, Khoáng sản, Bảo hiểm, Thực phẩm, ... Dịch vụ pháp lý kinh doanh - Đầu tư - Thương mại được coi là lĩnh vực hành nghề đa dạng, phức tạp, đòi hỏi Luật sư hành nghề trong lĩnh vực này phải am tường lĩnh vực kinh doanh tương ứng với phạm vi dịch vụ pháp lý cung cấp, chỉ có vậy các giải pháp tư vấn của Luật sư mới thực sự mang lại hiệu quả cho Khách hàng.

 

Chuyên mục phụ

Top